Cinsellik, cinsel yaşam ve cinsel yaşam sorunları

Cinsellik nedir?

 • Cinsellik fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşur.
 • Herkesin cinsel bilgilere ulaşma ve cinsel ilişkiyi zevk için ya da üreme amacıyla yaşama hakkı vardır.
 • Hiç kimse fiziksel, duygusal, ekonomik şiddet kullanılarak veya bunları kullanma ile tehdit edilerek, zorla ve baskı ile cinsel ilişki kuramaz, kurmamalıdır.
 • Özgür seçimlere dayalı cinsel yakınlıklar cinsel sağlık için ön koşuldur.

Cinsellik…

 • İnsanların değerleri, tutumları, davranışları, fiziksel görünümleri, inanışları, duyguları, kişilikleri, sevdikleri -sevmedikleri şeyler ve içinde yaşadıkları toplumlara göre şekillenir.
 • Temelde duyuya dayalı bir deneyimdir ve yalnızca cinsel organları değil, tüm bedeni ve aklı içerir.
 • “Cinsellik bacaklarımızın arasında değil, kulaklarımızın arasındadır.” (Zildberg)

cinsellik

Cinsellik ile ilgili temel kavramlar

 • Cinsiyet
 • Cinsiyet kimliği
 • Cinsel yönelim
 • Toplumsal cinsiyet
 • Kadınsılık-Erkeksilik

Cinsiyet

 • Bizi kadın ya da erkek yapan anatomik, fiziksel ve genetik/biyolojik özelliklerle şekillenir.

Anatomik ve hormonal değişimlere göre birey kadın ya da erkek cinsiyetlerinden birine ait olur

Cinsiyet kimliği

 • Cinsiyetten bağımsız olarak, kişinin kendini hissedişidir.
 • “Ben erkeğim.”
 • “Ben kadınım.” duygusudur.

2-3 yaş civarında oluşur

Cinsel yönelim

Kişinin düşünce, duygu ve davranışsal olarak çekim duyduğu cinsiyete göre tanımlanan bir özelliktir

Toplumsal cinsiyet

 • Bir bireyin ya da toplumun kadını ya da erkeği tanımlama şeklidir.

Pek çok toplumda kadın ve erkeğin farklı rolleri ve sorumlulukları olduğu kabul edilmektedir.   (Ör: Siyaset-erkek; ev işi-kadın

cinsellik

Kadınsılık-Erkeksilik

 • Cinsiyete özgü değildir.
 • Her kadının kadınsı ve erkeksi yönleri olabileceği gibi, her erkeğin de erkeksi ve kadınsı yönleri olabilir.

Dikkat!

 • Frijite, empotans, iktidarsızlık gibi terimleri sözlükten çıkarın!

Bu kelimeler etiketleme amacıyla kullanılır, anlamı net değildir, aşağılayıcı bir içeriğe sahiptir.

Mutlu ve doyumlu cinsel yaşamın unsurları

 • Cinsellik ilk önce kendini tanımakla başlar ve ancak kendisini seven, sayan ve güvenen bir insan, karşısındakine de bu olumlu duygularla yönelebilir.
 • Hiç kimse hoşlanmadığı bir cinsel davranışı yaşamak ya da sürdürmek zorunda değildir. Anal, oral sevişme gibi cinselliğin nasıl yaşanacağına dair ayrıntılarda çiftlerin ortak kararı olmalı ve her iki tarafın istek, onay ve rızası ile gerçekleştirilmelidir.
 • Cinsel birleşme için uygun zaman ve ortam seçilmelidir. Güvensiz ortamlarda kadının doyum sağlaması daha güç olabilir. Çünkü kadın, cinselliğe daha fazla toplumsal kaygılarla yaklaşır ve yine cinsel haz duyabilmesi için tüm duyu organlarının ve beyninin buna hazır olması gerekir.
 • Kadının doyumlu bir cinsel ilişki (orgazma ulaşması) yaşayabilmesi için, ön sevişmeye yeterince zaman ayrılması gerekmektedir.
 • Bir insanın başka bir insana cinsel yakınlık duyması, her eş için farklı davranışları içerebilir. Bu nedenle çiftler, kendi aralarında sevdikleri, haz aldıkları ve istedikleri veya sevmedikleri cinsel davranışları konuşmalıdır. Ayrıca ilişki sonrası da duyulan haz, mutluluk ya da doyumsuzluk paylaşılmalıdır.

Ezgi Akyürek

Aile Danışmanı

Zihin Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortak