Ergenlikten Erişkinliğe…

ergenlik dönemi

EErgenlik döneminin tarifi Antik Yunan filozofu Aristo’ya kadar uzanmaktadır. Bu dönem Aristo tarafından tarif edilerek 14-21 yaş dilimine dikkat çekilmiştir. Ergenlik döneminin bütün insan hayatına göre daha farklı bir şekilde olduğu gözden kaçmamıştır. Ericson ise bu evreyi kriz dönemi olarak vurgulamıştır. Kimilerine göre bu dönem kriz dönemi kimilerine göre hayatın en güzel yıllarıdır. Kim hangi yorumu yaparsa yapsın ergenlik dönemi; yaşanılanlar, hissedilenler ve değişimler itibariyle hayatın diğer dönemlerinden farklı olduğu gibi bütün insan hayatını etkileyen önemli bir dönemdir.

İnsan yaşamı boyunca sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. Gençlik (Ergenlik) dönemi, belki de bu gelişim sürecinin en önemli evresini oluşturur. Çocukluktan erişkinliğe geçiş olan ergenlik dönemi, bireyde gözlenebilen sürekli bir süratli gelişimini kapsamaktadır. “Fırtınalı ve gerginlik” dönemi olarak da açıklanabilen ergenlik, hangi toplumda olursa olsun, her bireyin yaşadığı bir evredir.

Ergen bu dönemde kişilik arayışları içindedir, arkadaş gurupları değişebilir.

ergenlik dönemi

Ergen kendisi ile çok ilgilidir. Ayna karşısında dakikalarca vakit harcayabilirler. Kararsızdırlar, elbise seçimine ve giyimine önem verirler. Kendilerinin özgür bırakılmalarını isterler. Ebeveyne isyankâr tutum içine girebilirler.

Bu dönemde okul başarılarında düşme olabilir.

Genç, ana-babasına güven duyduğu ölçüde, sorunlarına onları da ortak eder ve böylelikle çözümü kolaylaştırmış olur.

Ailelerin ergenlik dönemindeki çocuklarda dikkat etmeleri gereken hususlar;

Çatışmalar normal gelişimin bir parçasıdır

Aile için de ergene yöneltilen farklı tutumlar, ergenin dengesizlik ve kararsızlığını artırırlar. Örneğin, bir gün: “Sen daha çocuksun, bunu bilmezsin!” diyen bir yetişkinin, bir başka gün: “Kocaman bir adam oldun, hala bilemiyorsun!” şeklindeki suçlaması, ergeni dengesizliğe iten bir sebeptir.

Ergenin görüş ve düşüncelerini hiçbir zaman bir tebessüm, ya da alaylı bir gülüşme ile karşılanmamalı, ya da kendisine “Bu konular hakkında sen ne bilirsin ki?”, “Onları düşünebilmek için daha çok küçüksün!” gibi sözler söylenmemelidir.

Sınırlar koyun

Gencin isteklerine ve taleplerine değer vermek, bunları ifade etmesine izin vermek, ancak belli sınırlar koymak gerekmektedir. Bu sınırların sebepleri ergenle konuşulmalı, onun da bu konudaki fikri dinlenmeli ve gerektiğinde konulan sınır biraz esnetilmelidir.”

Genç, anne babasının kendisine güvenmesine ihtiyaç duymaktadır

Bu dönem çocukların eleştiriye karşı oldukça hassas oldukları ve kolay incindikleri bir dönemdir. Bu nedenle anne babalar çocuklarını eleştirmemeye, yargılamamaya ve küçümsememeye özen göstermelidir.

Güvenin!

Ancak genç, anne babasının kendisine güvenmesine ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu şekilde kendisine olan güveni gelişebilir. Bu sebeple anne-babalar, sözlerine güvendiğini çocuğa hissettirmeli, kuşkucu bir tutum izlememelidir.

Dürüst davranın!

Gerçeği söylemek o an için çatışmaya sebep olsa da size olan güveninin pekişmesini sağlar. Böylece onun büyüdüğünü kabul ettiğinizi ve ona değer verdiğinizi göstermenize yardımcı olur. Ayrıca dürüst davranmak, onu size karşı dürüst olmaya teşvik eder.”

Psikolog / Aile Danışmanı Ezgi Akyürek