Mahşerin Dört Atlısı

Toprak, hava, su, ateş

Mahşerin dört atlısı Hristiyanlıkta Kıyamet alameti olarak ortaya çıkacağına inanılan dört atlı. Yeni Ahit‘teki –Vahiy Kitabı olarak da bilinen- Apokalips bölümüne göre, Kıyamet felaketlerini getirecek olan yedi mührün açılması ile birlikte ortaya çıkacaklardır.[1] Bazı akademisyenlere göre beyaz at ve binicisi İsa’yı, kızıl at ve binicisi kan ve savaşı, siyah at ve binicisi kıtlığı, soluk renkli at ve binicisi ise salgın hastalıkları ve ölümü sembolize eder.

Mahşerin dört atlısı ve alametleri…

Mahşerin dört atlısının İsa’nın hazır bulunuşu gösteren alametlerle ilgisi vardır. Bu kısa bir dönemdir ve bunu İsa’nın Armagedon’daki yargılama ve cezalandırma için gelişi izlemelidir. Mahşerin dört atlısı atlarını bu zaman dilimi arasında sürmektedirler.

“Şuna emin olun, bütün bunlar oluncaya kadar bu nesil asla geçip gitmeyecek.”

Luka 21:29-33

Sonra İsa onlara bir örnek verdi: İncir ağacına ve diğer tüm ağaçlara bakın. Onların tomurcuklanmış olduğunu gördüğünüz zaman yazın yakın olduğunu hemen anlarsınız. Aynı şekilde, bunların olduğunu gördüğünüzde anlayın ki, Tanrı’nın krallığı yakındadır. Şuna emin olun, bütün bunlar oluncaya kadar bu nesil asla geçip gitmeyecek. Gök ve yer kaybolup gidecek, fakat benim sözlerim asla kaybolup gitmeyecek.”

Kendinize dikkat edin de, aşırı yeme içmeyle ve hayatın kaygılarıyla yüreğiniz ağırlaşmasın; ve o gün ansızın gelip sizi bir kapan gibi gafil avlamasın. Çünkü o gün yeryüzünde yaşayan herkesin başına gelecek. Öyleyse, her zaman Tanrı’ya yakararak uyanık kalın ki, olacak tüm bu şeylerden kurtulmayı ve insanoğlunun önünde durmayı başarabilesiniz.

Birinci Atlı : Vahiy 6:1-2  (Atanmış Kral İsa’yı temsil ediyor…)

Sonra baktım, Kuzu yedi mühürden birini açtığında dört canlıdan birinin gök gürültüsü gibi bir sesle “Gel!” dediğini duydum. Baktım ki, beyaz bir at ve binicisinin elinde bir yay. Ona bir taç verildi ve zaferden zafere koşarak, son zaferine doğru ilerledi.

İkinci Atlı : Vahiy 6:3-4   (Savaşları Temsil ediyor… )

Kuzu ikinci mührü açtığında, ikinci canlının “Gel!” dediğini duydum. Derken, bir diğeri, bir kızıl at çıktı. Binicisine, yeryüzündekiler birbirini boğazlasın diye dünyadan barışı kaldırma yetkisi ve büyük bir kılıç verildi.

Üçüncü Atlı: Vahiy 6:5-6 (Kıtlıkları Temsil ediyor …)

Kuzu üçüncü mührü açtığında, üçüncü canlının “Gel!” dediğini duydum. Baktım ki, bir siyah at ve binicisinin elinde bir terazi. O anda sanki dört canlının arasından gelen bir ses duydum; şöyle diyordu: “Bir ölçek (yaklaşık 700 gr.) buğday bir dinara ve üç ölçek arpa bir dinara. Zeytinyağı ve şarabı ziyan etmeyin.”

Dördüncü Atlı : Vahiy 6:7-8 ( Hem salıgın hemde kitlesel hastalıkları temsil ediyor…)

Kuzu dördüncü mührü açtığında, dördüncü canlının sesini duydum. “Gel!” diyordu. Baktım, soluk renkli bir at, binicisinin adı da Ölüm. Hemen arkasından ölüler diyarı geliyordu. […]

Vahiy 6:7-8

Kuzu dördüncü mührü açtığında, dördüncü canlının sesini duydum. “Gel!” diyordu. Baktım, soluk renkli bir at, binicisinin adı da Ölüm. Hemen arkasından ölüler diyarı geliyordu. Kılıçla, kıtlıkla, kırgınla ve yerin vahşi hayvanlarıyla öldürmeleri için onlara dünyanın dörtte biri üzerinde yetki verildi.

2. Timoteos 3:1-5,13

Fakat şunu bil ki, son günlerde çetin ve bunalımlı bir dönem gelecek. Çünkü insanlar kendini seven, parayı seven, böbürlenen, kibirli, küfürbaz, ana baba sözü dinlemeyen, nankör, vefasız, insan sevgisinden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özdenetimden yoksun, azgın, iyilik düşmanı, hain, dikbaşlı, gururlu, Tanrı yerine zevki seven, Tanrı’ya bağlı gibi görünüp, yaşamlarıyla böyle bir bağlılığın gücünü inkar eden kişiler olacaklar; böylelerinden sakın. (…)

Fakat kötü kişiler ve sahtekârlar, aldatmaya ve aldanmaya devam ederek gittikçe daha da kötü olacaklar.

İncil’deki Vahiy Kitabı, renkli atları üzerinde 4 apokaliptik biniciyi tasvir etmiştir, bunlar 4 köşesinde koşturduklarında yaratılmış dünyayı tahrip edecek ve sadece manevi alemi sağlam bırakacaklar. Mahşerin dört atlısı olarak da anılırlar. Maddenin sonuyla birlikte artık 4’ün düzenleyici gücüne ihtiyaç kalmayacak… 4 maddenin ötesine taşıran bir etkinlik kazanacak, 4 sayısı piramitlerle de ilişkilendirilerek boyut atlatan bir sayı olarak kutsal dörtlü şeklinde ezoterik literatürde sık sık karşımıza çıkmaktadır.
  Kare ve dört sembolü Apokaliptik Mahşer’in dört atlısı figürü ve piramit sembolü ile bütünleştirilince, Kadim literatürde Yahve olarak geçen, Allah’ın Yasaları’nın Yeryüzünde Tezahürü veya bu yasaların yeryüzünde egemen olması zamanının gelmesi olarak izah edilebilir ki bu da Uyanışı ve bilinç değişimini simgeler.

Toprak, hava, su, ateş

Atsilut, Sular Alemi

Beriah, Yaratılış alemi,

Yetşirah, Teşekkül Alemi,

Asiyah, Görünür nesneler alemi,

CEBRAİL: Meleklerin en büyüğü…Görevi, elçilik yapmak.
AZRAİL: Ömrü sona yetirme ölüm meleği.
MİKAİL: Tabiat olaylarını yanı açlık kıtlık bolluk meleği.
İSRAFİL: Kıyamet gününü haber verecek olan melek.

Son aylarda yaşadıklarımız ve önümüzdeki aylar da yaşayacaklarımız bize geçmişin, tarihin, uygarlıkların bilgeliği eşliğinde yol alacağımızı kimi zaman hırpalanacağımızı, kimi zaman ders çıkartacağımızı işaret etmektedir. Sağduyumuzu koruyarak,kendimize dikkat ederek yaşadığımız anı ve şartları iyi değerlendirmeliyiz.Farkındalık kulvarın da görevlerimizi hakkı ile yerine getirmeli ve etrafımıza bu ışığı yaymalıyız…

Sevgiyle Kalın

Serpil Berat Tezgör

JüpiterinKızı NUMEROLOJİ & ASTROLOJİ

KAYNAKÇA:
Sayıların Esrarı-Annemarie Schımmel -Verka yayınları
Görünenden Görümeyene-Necmettin Ersoy- Zafer Matbaası.
Semboller Ansiklopedisi-Alparslan Salt- Ruh ve Madde Yayınları

KAYNAK : Vahiy – Görkemli Doruğu Yakındır! 1998, Kule Kitapları Tic. Ltd. Şti.

Kutsal Kitap: Yeni Dünya Çevirisi. 2008, Watchtower Bible And Tract

Society Of New York, Inc.

Kutsal Söz Yayınları (İNCİL)